//
you're reading...
กินให้เป็น You are what you eat, ดูแลฮันนี่หวานใจกันดีกว่า, มาเติมอาหารสมอง กันดีกว่า Brain Food at Here!

วิธีเลิกเลิกเหล้า อย่างได้ผล

คนที่ชอบดื่มเหล้าจนติด ส่วนมากมักจะดื่มต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นความเคยชิน หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต สุราจะทำให้สมองเกิดการเสพติด สมองจะดื้อต่อสุรา ต้องดื่มปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ความสุขเท่าเดิม หากไม่ดื่ม ก็มักมีอาการถอนที่ทรมาน เช่น ประสาทตื่นตัว คลื่นไส้ อาเจียน มือสั่น ใจสั่น กระวนกระวาย เป็นต้น ร่วมกับมีความรู้สึกอยากดื่มอยู่เรื่อยๆ เมื่อดื่มสุราเข้าไปเล็กน้อย ก็มักเกิดภาวะติดลมตามมา ทำให้ควบคุมการดื่มไม่ได้ ดังนั้น คนที่ติดเหล้ามักติดอยู่ในวงจรของการเสพติดสุราโดยไม่รู้ตัว คนรอบข้างมักจะมองเห็นปัญหาได้เร็วกว่า และเมื่อต้องการเข้าไปช่วยเหลือ ก็มักจะมีปัญหาในการช่วยเหลือในช่วงเริ่มต้น จึงมีคำแนะนำสำหรับคนใกล้ชิด มีดังต่อไปนี้

คุณควรเรียนรู้เรื่องโรคติดสุรา อาการของโรค วิธีการดูแลบำบัดรักษา จากสื่อต่างๆ หรืออาจขอรับคำปรึกษาจากแพทย์โดยตรงก่อนก็ได้
คุณสามารถค้นหาสถานบำบัดใกล้บ้าน หรือติดต่อศูนย์ 1413 ได้ทันที
คุณควรหยุดการส่งเสริมพฤติกรรมการดื่มสุราโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยคิดทบทวนถึงการกระทำที่เป็นการสนับสนุนพฤติกรรมการดื่มสุรา และหยุดการกระทำนั้น ตัวอย่างเช่น ให้เงินไปซื้อเครื่องดื่ม นั่งดื่มเป็นเพื่อน รอคอยคนรักกลับบ้านหลังจากไปดื่ม จัดเตรียมอาหารให้เมื่อดื่มสุรา ช่วยโทรศัพท์ไปลางานให้ เพราะว่าเพิ่งสร่างเมา ช่วยวิ่งเต้นเรื่องคดีความจากการเมาสุรา เป็นต้น
คุณควรส่งเสริมให้คนรักรู้ผลของพฤติกรรมจากการดื่มสุราด้วยตนเอง เช่น หนี้สิน คดีความ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับงาน เป็นต้น
คุณควรหมั่นดูแลตนเองด้วย โดยทั่วไปสมาชิกในครอบครัวอาจดูแลคนรักจนลืมดูแลตนเอง ดังนั้นจึงมีข้อแนะนำในการดูแลตนเอง เช่น
ปล่อยวางความคิดความรู้สึกที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวของคนรักของคุณที่เค้าติดเหล้า
กลับมาดูแลจิตใจของตนเองให้เป็นสุขตามที่ควรจะเป็น
หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง
กระทำตามบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็นในครอบครัว เช่น การดูแลลูก ดูแลพ่อแม่ เป็นต้น
ระวังการทะเลาะเบาะแว้ง และ ทำร้ายร่างกาย จากผลของอาการมึนเมาจากเหล้า
คุณควรขอความช่วยเหลือ จากบุคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการเลิกเหล้า มักไม่สามารถแก้ไขได้เพียงลำพัง ดังนั้นอาจต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้คำปรึกษา เป็นต้น

เมื่อคนที่คุณรักไม่ต้องการเลิกเหล้า

โดยปกติ คนที่ติดเหล้ามักจะไม่ค่อยมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากดื่มเหล้าจนเคยชินเป็นนิสัย และรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการดื่มจนละเลยการพิจารณาถึงโทษและพิษภัยของสุรา ดังนั้นผู้ที่เป็นทุกข์ใจและต้องการให้ผู้ที่ติดสุรา ลด-ละ-เลิก สุรา ก็คือ คนในครอบครัว ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นแนวทางในการช่วยส่งเสริมให้ผู้ดื่มเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยส่งเสริมให้คนรักเข้าสู่การบำบัดรักษา

ให้คุณหรือญาติๆค่อยๆพูดจูงใจในขณะที่คนรักของคุณไม่ได้ดื่ม ในขณะที่คนรักของคุณเมามาย คุณไม่จำเป็นต้องไปพูดอะไรมาก เพราะจะเป็นการกระตุ้นอารมณ์ให้ก้าวร้าวรุนแรงมากกว่า
พูดแสดงถึงความห่วงใยเกี่ยวกับสุขภาพที่เขาพอจะสนใจ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่ม และบอกว่าอยากให้เขาไปตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องพูดว่าคนรักของคุณกำลังติดสุราและต้องไปเลิก เพราะเขามักจะไม่ยอมรับ
หากเขายังดื่มสุราอยู่ คุณไม่จำเป็นต้องดูแลเขาเป็นพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับการดื่มสุรา เช่น รอเขากลับบ้าน จัดเตรียมอาหารรอรับ โทรศัพท์ลางานให้ ให้เงินเพื่อซื้อเครื่องดื่ม เป็นต้น เพราะอาจจะเป็นการให้รางวัลกับพฤติกรรมดื่มสุรา
คุณไม่ควรเครียด อารมณ์ที่เครียดไม่ช่วยให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้น และควรระวังตัว อย่าปล่อยให้คนรักทำร้าย ควรป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะคนรักเมาสุรา หากเขามีความก้าวร้าวรุนแรง อาจต้องหาคนมาช่วยหรือแจ้งตำรวจ เพื่อระงับเหตุหรือช่วยนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีแผนกจิตเวช โรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช หรือศูนย์บำบัดยาเสพติด หากคนรักของคุณยังไม่ยอมไปพบแพทย์ คุณอาจไปพบแพทย์ก่อน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลิกเหล้า และคำแนะนำในการพาคนรักของคุณไปพบแพทย์
หากคุณมีอาการเครียดมาก ควรปล่อยวางจากคนรักของคุณไปก่อน ปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลตนเองก่อน เมื่อตนเองดีขึ้นแล้ว จึงเริ่มต้นคิดแก้ไขปัญหาของคนรักของคุณต่อไป

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

เหล้าทำร้ายคนที่คุณรักอย่างไร

เมื่อคนที่คุณรักดื่มเหล้า ข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมมาว่าเหล้าเป็นตัวการทำร้ายคนที่คุณรักอย่างไร มีใครบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน และมีวิธีสังเกตอาการดังนี้

1.ผู้ที่มีอาการเมาเหล้า
ขณะดื่ม หรือภายหลังการดื่มไม่นานจะเกิดอาการเมาเหล้า ที่จะทำให้มีความคิดและพฤติกรรมบกพร่อง ได้แก่ การแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม ก้าวร้าว การคิดการตัดสินใจไม่ดี พูดอ้อแอ้ ลิ้นคับปาก เดินเซ ความจำบกพร่อง สติสัมปชัญญะลดลง หมดสติหรืออาจชักได้

2.ผู้ที่มีอาการขาดเหล้า
สำหรับผู้ที่ติดเหล้า หรือดื่มหลายวัน จนเมาหัวราน้ำ เมื่อหยุดดื่มสุรา หรือลดปริมาณการดื่มลงจะเกิดอาการขาดเหล้า เช่น รู้สึกกระวนกระวาย วิตกกังวล มือสั่นใจสั่น อาจมีอาการรุนแรงถึงกับพูดเพ้อ สับสน หลงผิด ประสาทหลอน ทั้งทางตา-หู-ผิวหนัง บางกรณีเกิดอากาชัก อาการดังกล่าวมักเกิดขึ้นหลังจากหยุดดื่มเหล้า ในวันที่2-3 จนถึง 1 สัปดาห์

3.ผู้ที่มีอาการติดเหล้า
จะมีอาการที่สามารถสังเกตได้อย่างน้อย 3 ข้อใน 7 ข้อ ต่อไปนี้

ต้องการดื่มเหล้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดฤทธิ์เมาเท่าเดิม
มีอาการขาดเหล้า เมื่อต้องลดหรือหยุดดื่ม
ดื่มเหล้านานกว่าที่ตั้งใจไว้
ไม่สามารถหยุดดื่มหรือควบคุมการดื่มได้
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาเหล้ามาดื่ม หรือเพื่อแก้อาการสร่างเมา
ต้องงดหรือลดการเข้าสังคม การพักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ หรือหยุดงาน เนื่องจากใช้เวลาในการดื่มเหล้า
คงยังดื่มอยู่ แม้จะทราบว่ามีผลเสียกับร่างกายหรือสภาพจิตใจ

4.ผู้ดื่มที่ควรพบแพทย์อย่างเร่งด่วน
ควรพาผู้ดื่มไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วนเมื่อมีอาการ ดังต่อไปนี้

หมดสติ (หลับและปลุกไม่ตื่น) หายใจตื้น หายใจช้าไม่สม่ำเสมอ ชีพจรเต้นช้าหรือเบาไม่สม่ำเสมอ ตัวซีด เย็น ผิวคล้ำ อาเจียนอย่างต่อเนื่อง

เมื่อมีไข้ พูดเพ้อ สั่น สับสน ชัก ประสาทหลอน คุณต้องสงสัยไว้ก่อนว่าเกิดจากอาการขาดเหล้า

สำหรับผู้ที่มีอาการแย่ลงอย่างรวดเร็ว อาจมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้น หรือมีอาการการบาดเจ็บอย่างรุนแรง เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ ทำให้ซ่อนอาการเจ็บปวด หรืออาการของโรคไว้ ดังนั้นควรได้รับความช่วยเหลือทางแพทย์อย่างเร่งด่วนที่สุด

อาการขาดเหล้าหรืออาการลงแดงจำนวนหนึ่งจะมีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว เป็นอันตรายต่อผู้อื่น อาจหมดสติ หรือชัก ควรให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ขอบคุณเนื้อหาจากแผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.)

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพ

Advertisements

About MeesaLuk

Just a ordinary lady who still keep finding herself and her identity to prove that she still be here ...in this world with LOVE.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: