//
you're reading...
สนทนาทางธรรมกับหมี Let's do Dhamma

ทำไมพุทธศาสนาถึงสอนให้เราอยู่กับปัจจุบัน

พุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่สอนให้คนพ้นจากทุกข์
คำว่า การอยู่กับปัจจุบันนั้น ก็คือ การไม่นึกถึงเรื่องในอดีต การไม่นึกถึงเรื่องในอนาคต แต่เพราะมนุษย์ที่ยังมีอวิชชา เมื่อหลงนึกเข้าไปในอดีต หรือ ใจลอยนึกถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึง ล้วนเป็นความคิดที่มีอวิชชาประกอบด้วยเสมอ ความคิดที่มีอวิชชาประกอบนี้ ก็คือความหลงอันเป็นโมหะ อันเป็นต้นต่อแห่งความทุกข์ใจ ซึ่งเรื่องนี้ คงไม่ต้องบอกต่อ ทุกคนที่เคยหลงเข้าไปคิดเรื่องในอดีต ใจลอยในอนาคต คงรับทุกข์ใจกันมาถ้วนหน้ากันแล้ว

อนึ่งการที่มนุษย์จะอยู่กับ ปัจจุบันได้ มีสถานเดียว ก็คือ เขาต้องมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ในขณะัปัจจุึบันเท่านั้น ถ้าขาดแล้วซึ่งสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ก็จะหลุดจากปัจจุบันทันที

ถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การอยู่กับปัจจุบัน ก็คือ การมีสัมมาสติ สัมมาสมาธินั้นเองค่ะ

2. สำหรับข้อ 1 นั้นเป็นเรื่องธรรมปฏิบัติ สำหรับเรื่องทางโลกแล้ว เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ยังต้องอาศัยการคิดเรื่องในอดีต การวางแผนงานในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับงานทางโลก ผู้ปฏิบัติต้องแยกให้ออกในเรื่องนี้ อย่าได้นำมาปนกัน จะ้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทันทีและจะวางตัวไม่ถูก กลายเป็นตัวประหลาด จะเข้ากับใครก็ไม่ได้ครับ

3. สำหรับนักปฏิบัิติทีปฏิบัติมาดีมากแล้ว จิตรู้เขาเกิด และ เป็นจิตรู้ทีแผ่กระจายกว้างออกไปแบบไร้ขอบเขต เขาย่อมจะเห็นได้ชัดเจนว่า การอยู่กับปัจจุบัน หรือ การมีสัมมาสติ สัมมาสมาธินั้น เขาจะเห็นสภาวะธรรมอันเป็นปรมัตถ์ธรรม พร้อมไปกับเรื่องราวทางโลก เขาจะเห็นสภาวะแห่งการไร้คัวตนเมื่อเขาอยู่กับปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน เขาก็ยังคิดโน่น คิดนี่ก็ยังได้ เหมือนคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป และไม่หลงไปกับความคิด

แต่สำหรับนักปฏิบัติมือใหม่ หรือ ผู้ที่ยังมีสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ไม่แน่นพอ เขาจะวางตัวกระทำเหมือนอย่างนักปฏิบัติที่ำชำนาญแล้วไม่ได้เลยค่ะ
ถ้าเขา รู้ทางธรรม ทางโลกเขาจะไม่รู้ ถ้าเขารู้ทางโลก ทางธรรมเขาก็จะไม่รู้ มันเป็นซะอย่างนี้ ดังนั้น การฝึกฝนที่ต่อเนื่องและถูกต้องเท่านั้น จึงจะนำพาเขาให้รู้อยู่ทั้งทางโลก และ ทางธรรม
มันไม่ใช่ของง่าย แต่ก็ยังมีทางที่เป็นไปได้อยู่นะคะ

………………..
เรื่อง คำสอนในพุทธํศาสนามักจะยากอยู่ตรงนี้ เพราะคำสอนเดียวกัน จะใช้เหมือนกันทุกคนย่อมไม่ได้ เนื่องจากระดับแห่งสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ทีต่างกันนั้นเอง

รู้อยู่กับรู้ ทุกข์ใจก็จะไม่เกิดครับ นี่ก็ อยู่กับปัจจุบันเหมือนกัน สุดแล้วแต่ใครจะพูดสื่อสารออกมาแบบใดเท่านั้น

ขอบคุณแหล่งข้อมูล จาก นมสิการ bloggang ค่ะ

Advertisements

About MeesaLuk

Just a ordinary lady who still keep finding herself and her identity to prove that she still be here ...in this world with LOVE.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: